Упис у први разред

Већ дуже од једне деценије, традиционално, наша школа у сарадњи са предшколском установом организује активности које имају за циљ да се будући прваци и њихови родитељи упознају са процедуром уписа, организацијом рада школе, као и шта их очекује у 1. разреду. Данас, са задовољством сарађујемо са обе предшколске установе нашег града: ПУ "Моје детињство" и ПУ "Радост".

Посебан акценат стављамо на припрему деце за само тестирање, односно да им та ситуација буде што мање стресна. С тим циљем будући прваци се посетом школи упознају са зградом, простором, посебно канцеларијом педагога-психолога, као и како ће да изгледа само тестирање. Овом приликом имају могућност да седну у школску клупу, пишу по табли, упознају неке од учитеља, наставника школе...

 

Посете предшколских група школи реализоваће се по следећем распореду:

- четвртак, 22.3.2018.  - предшколска група из вртића „Дечји гај“ Лугови;

- петак, 23.3.2018. - предшколска група из вртића „Младост“ Љубић кеј;

- понедељак, 26.3.2018. - предшколска група из вртића „Младост“ Љубић кеј (попдневне групе);

- уторак, 27.3.2018. - предшколска група из вртића „Бисери“ Љубић кеј;

 

КО СЕ УПИСУЈЕ У 1. РАЗРЕД

У први разред школске 2018/2019. године редовно се уписују деца рођена 2011. године и јануар-фебруар 2012. године.

Деца која ће до 1. септембра имати од шест до шест година и шест месеци, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се у периоду редовног уписа пријаве за тзв. превремени упис, односно проверу спремности за полазак у школу - ( о процедури превременог уписа биће речи на крају странице).

  

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Приликом уписа потребно је донети следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених (обавезно нов „розе“ образац- може неоверена копија)

2. Потврда о обављеном лекарском прегледу за упис у 1. разред

3. Потврда предшколске установе да је дете похађало припремни предшколски програм

 

Напомена- пошто се тестирање за упис у основну школу обављају пре истека школске године у предшколској установи, и углавном пре заказаних лекарских прегледа, потврде под редним бројем 2 и 3 доставити најкасније до 1. септембра.

 

 РЕДОСЛЕД АКТИВНОСТИ

 1. Родитељски састанци у вртићима ПУ "Моје детињство" са представницима школе:

- среда, 21.3.2018. у 17:00 часова у вртићу „Дечји гај“ (Лугови);
- четвртак, 22.3.2018. у 17:00 часова у вртићу „Младост“ (Љубић кеј).

Напомена 1 - Родитељском састанку могу присуствовати сви заинтересовани родитељи, без обзира који вртић дете похађа.

Напомена 2 - Циљ ових родитељских састанака је информисање родитеља будућих првака о процедури уписа, потребним документима, карактеристикама првог разреда,као и припреме детета за полазак у школу. 

Напомена 3 - Школу ће на родитељском састанку представљати учитељи будућег првог разреда и стручни сарадници педагог и психолог.

 

 2. Заказивање тестирања детета код педагога или психолога:

26, 27. и 28. март 2018.

Напомена 1 Заказивање тестирања обавља сам родитељ у канцеларији педагога-психолога школе у наведеним терминима (није потребно да долази и дете).

Напомена 2 Заказивање тестирања може се обавити и на крају родитељског састанка у предшколској установи.

 

 3. Тестирање детета код педагога или психолога школе у заказаном термину.

Напомена 1 - Док је дете на тестирању, родитељ у другој просторији попуњава стандардизовани упитник са подацима о детету и породици. Том приликом родитељ ће се у име детета изјаснити да ли ће дете похађати верску наставу или грађанско васпитање. Упитник можете преузети овде.

Напомена 2 - Родитељи ће од школе добити Приручник о поласку у школу и списак потребног прибора. 

Напомена 3 - Ово тестирање служи да се уједначе одељења 1. разреда и да се изврши процена зрелости детета за полазак у основну школу како би се дале препоруке за рад будућим учитељима и родитељима.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕВРЕМЕНИ УПИС

Превремени упис могу покушати деца која ће до 1. септембра имати од шест до шест година и шест месеци. Ако њихови родитељи желе да она пођу раније у школу мора се обавити провера спремности за полазак у школу.

Родитељи прво треба да се јаве психологу школе и закажу тестирање детета. Са добијеном потврдом од психолога обавља се лекарски преглед у Дечјем диспанзеру.

Од докумената за упис у школу потребно је доставити:
1. Извод из матичне књиге рођених (обавезно нов „розе“ образац- може неоверена копија)
2. Потврда од психолога школе
3. Потврда о обављеном лекарском прегледу за упис у 1. разред

 

БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО УСПЕШАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА У НАШОЈ ШКОЛИ!