Екскурзије 2018/19

Оглас и упутство за формирање понуда за екскурзије од 1. до 8. разреда и наставу у природи од 1. до 4. разреда можете преузети овде.