Историјско и културно наслеђе Средњег века

У четвртак 20.12.2018.г.историјска секција наше школе одржала је час на тему „Историјски извори за историју средњег века“. Циљ часа је био да се ученици упознају са културним и историјским наслеђем средњег века европских народа као националном и културном баштином српског народа. Час је био подељен на неколико сегмената: презентацију радова ученика кроз коју смо могли да видимо који су најзначајнији историјски извори средњег века, ,игру „Пронађи пар –питања и одговори“, квиз „Провери научено“ и радионицу„Украшавамо иницијале и опонашамо средњовековне преписиваче књига“ у којој су учествовали ученици 8.разреда. 

 Презентацију су пратиле бројне илустрације историјских извора средњег века: замкова, утврђења,цркава и манастира,оружја,накита, новца,посуђа, начина одевања, музике и забава средњег века, затим писане грађе :повеља,житија, родослова, законика, натписа. Посебно је истакнута културна баштина која се налази под заштитом Унеска на простору наше државе,што сведочи да се културна достигнућа српског народа убрајају у највиша цивилизацијска достигнућа човечанства, и да су, као таква, вреднована широм света.

На крају часа присутни ученици су изабрали најбољег презентера и најбољег илустратора. Најуспешније је садржаје које је припремила презентовала ученица 61,Јована Рубаковић, док је за најбољег илустратора проглашена Мина Ђокић 85. Најактивнији учесник часа је био Урош Вујашевић 61.

Циљеви часа су реализовани и остварен је висок степен корелације са наставом српског језика, ликовне културе,музичке културе и верске наставе. Ученици су стекли драгоцена искуства у тимском раду, правилном одабиру садржаја за презентацију, вештини преношења идеја и

ставова, прикупљању и обради информациаја као и развијању естетских и вредносних критеријума. На овом часу присутни ученици су имали прилику да уоче да историјски извори нису само извори нашег сазнања о прошлости, већ и део богате европске и српске културне баштине.