"Зелене мисли"

Наша школа, свесна важности заштите природне средине, а тежећи позитивним променама и новим идејама, започела је своје еколошке активности 2004. године (као активни учесник ЛЕАПА-а) , а од марта 2012. године активан је Географско- еколошки клуб ученика и наставника.

Циљ наших активности је да ангажујемо све сазнајне ресурсе наше школе како бисмо покренули процес еколошког сензибилисања како ученика, тако и наставног особља.

Активни учесници су управо ученици, који су показали неисцрпност маште и идеја кроз своје литерарне и ликовне радове на неке од понуђених тема.

Сматрамо да је свака генерација одговорна за преношење лекције о будућности  и очувању планете Земље наредној генерацији.