Школски одбор

 

  1. Зорица Ковачевић - Наставничко веће ОШ "Танаско Рајић"
  2. Невенка Белошевић - Наставничко веће ОШ "Танаско Рајић"    
  3. Војин Малетковић - Наставничко веће ОШ "Танаско Рајић" 
  4. Марина Радојичић - Савет родитеља ОШ "Танаско Рајић"                   
  5. Михаило Вучковић - Савет родитеља ОШ "Танаско Рајић"                 
  6. Зоран Зеленовић - Савет родитеља ОШ "Танаско Рајић"                 
  7. Радисав Ђоковић - локална самоуправа  
  8. Живан Костић - локална самоуправа               
  9. Александар Гајић - локална самоуправа        (председник)