Отворени дани школе

Поштовани родитељи,

Члан 48. став 3. Закона о основном образовању и васпитању предвиђа да програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Посета родитеља/старатеља се обавезно унапред лично најављује код педагога школе, најкасније 7 дана пре реализације тог часа.

У интересу успешне реализације наставног процеса родитељ/старатељ мора имати у виду да је само посматрач на часу и да није дозвољено да коментарише, снима/фотографише час или на било који други начин омета ученике и процес учења.

Због организације наставног процеса, једном часу могу присуствовати највише два родитеља/старатеља (уколико се пријави више од двоје поштоваће се редослед пријављивања, па ће следећи по реду имати предност у наредном термину посете).

Термини присуства часовима:

  • 17.9.2018.
  • 9.10.2018.
  • 14.11.2018.
  • 27.12.2018.
  • 25.1.2019.
  • 4.3.2019.
  • 16.4.2019.
  • 8.5.2019.