Стручни сарадници

Јелица Митровић, педагог

Дипломирала педагогију на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Ради као стручни сарадник у Основној школи "Танаско Рајић" од 1983. године. Коаутор приручника за наставнике, стручне сараднике, директоре, секретаре и родитеље "Школа и породица као партнери" РЦ Чачак (2010), који је настао као резултат дугогодишње праксе ауторки и приказано у њему успешно се користи у раду школе.

Марина Павловић, психолог 

Дипломирала психологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Ради као стручни сарадник у Основној школи "Танаско Рајић" од 2002. године. Стекла звање педагошки саветник 2012., а 2016. године звање самостални педагошки саветник. Аутор и реализатор шест програма обуке за наставнике, стручне сараднике и директоре и неколико стручних скупова које је акредитовао ЗУОВ. Члан Комисије за полагање испита за лиценцу при Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Коаутор приручника "Школа и породица као партнери".

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У непосредном раду са ученицима и родитељима педагог и психолог школе стављају акценат на превенцију кроз едукацију на развојно значајне теме: адаптација на школски живот, самосталност у учењу, организација радног дана, стицање радних навика, учење са разумевањем, ненасилно решавање конфликата, адаптација на предметну наставу, болести зависности. Родитељи се оснажују у својој васпитној улози да знају која је њихова улога, односно на који начин конкретно они могу помоћи својој деци у наведеној проблематици.

Сматрајући да је важно да ученик на крају основног образовања буде способан да самостално донесе зрелу одлуку о наставку свог школовања педагог и психолог посебну пажњу придају активностима из програма професионалне оријентације: професионално информисање, предавања, радионице, психолошко тестирање, индивидуално саветовање.

Едукацију, информисање и саветовање родитеља педагог и психолог реализују на родитељским састанцима, савету родитеља и индивидуално, а за најзначајније теме израђују и писане, едукативне материјале.

Педагог и психолог, поред планираног превентивног рада са ученицима и родитељима укључују се у решавање акутног проблема на нивоу одељења, групе или појединца када одељењски старешина процени да постоји стручна потреба.

У непосредном раду са наставницима педагог и психолог прате и подстичу њихов професионални развој.

Педагог и психолог су стручни „мост“ између школе и здравствених установа, центра за социјални рад, предшколских установа и других школа. Можете их „видети“ на наставном часу, часу одељењског старешине, предавању, радионици, индивидуалном саветовању, а родитељима излазе у сусрет да у складу са породичним и пословним обавезама могу заказати одговарајући термин за индивидуални разговор (тел.350-185).

Гордана Арсовић, логопед 

 

 

 

Бибилиотека:

Софија Милићевић Крупеж, проф. српског језика и књижевности

Ивона Радојевић, проф. енглеског језика