01 Професионална оријентација у Танаску

Програма професионалне оријентације се спроводи од самог почетка школовања кроз наставни процес, а завршне активности реализују се у осмом разреду. Део програма који се реалузује са родитељима започиње већ у првом полугодишту, док део који се ради са ученицима обавља се током другог полугодишта осмог разреда. Оно по чему смо специфични у раду у овој области јесте што сви ученици осмог разреда имају могућност да у школи ураде психолошке тестове за професионалну оријентацију и што су систематски обухваћени сви родитељи као важан ослонац својој деци. Трудимо да кроз програм професионалне оријентације пратимо савремена схватања и трендове у овој области.

02 Шта је професионална оријентација

Професионална поријентација је примењена грана психологије. Предмет рада је помоћ у вођењу каријере, трагању и откривању процеса који води доношењу реалних професионалних избора и одлука. Подразумева професионално информисање и професионално саветовање.

Циљ професионалне оријентације је да ученици постану заинтересовани за своју професионалну будућност и преузму одговорност за своје одлуке.

03 Питања на које програм професоиналне оријентације треба да одговори

1. Kако се доноси одлука о наставку школовања, на шта треба обратити пажњу

2. Kако доћи до потребних информација из света рада и образовног система

3. Kаква је повезаност школовања и сопственог будућег занимања

04 Како се изводи програм профеисоналне оријентације у нашој школи?

-информисање родитеља о: процедури уписа, принципу уписа, карактеристикама средњих школа, попуњавању листе жеља и тд.

– радионице са ученицима, које укључују, и проф. информисање и и саветовање

– тестирање пријављених ученика батеријом психолошких тестова за ПО

– укључивање предметних наставника да кроз наставу и контакт са ученицима дају повратне информације о њиховој успешности из појединих предмета

05 Корисни линкови

Веб сајт Националне службе за запошљавање „Водич за основце“ путем којег можете детаљније да се информишете о занимањима, да одредите своја интересовања и способности и да сазнате више о средњим школама налази се на линку http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/.