Запослени у школи

ДИРЕКТОР

Малетковић Војин, професор историје

Тел: 032/355-283

Е-mail: tanaskor@mts.rs

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Новаковић Предраг, професор технике и информатике

Тел: 032/355-283

Е-mail: pomocnik.tanasko@gmail.com

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Тел: 032/350-185

Е-mail: psiholog@tanaskorajic.edu.rs

             pedagog@tanaskorajic.edu.rs

             logoped@tanaskorajic.edu.rs

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Стручно веће I разреда

 • Катанић Горан, наст. разредне наставе – I/1
 • Савковић Светлана, проф. разредне наставе – I/2
 • Сретеновић Ангелина, проф. разредне наставе – I/3
 • Петковић Гордана, проф. разредне наставе – I/4
 • Рајчевић Весна, проф. разредне наставе – I/5 – ИО Љубић
 • Брковић Наташа, проф. разредне наставе – I/6 – ИО Трбушани

Стручно веће II разреда

 • Јевтовић Татјана, проф. разредне наставе – II/1
 • Ђенић Биљана, наст. разредне наставе – II/2
 • Павловић Милка, проф. разредне наставе – II/3
 • Ковачевић Зорица, проф. разредне наставе – II/4
 • Живанић Љиљана, проф. разредне наставе – II/5 – ИО Љубић
 • Петровић Кристина, проф. разредне наставе – II/6 – ИО Трбушани

Стручно веће III разреда

 • Лазовић Славица, проф. разредне наставе – III/1
 • Ђурић Ана, проф. разредне наставе – III/2
 • Катанић Слободанка, проф. разредне наставе – III/3
 • Боровић Драга, проф. разредне наставе – III/4
 • Бошковић Слађана, проф. разредне наставе – III/5 – ИО Љубић
 • Новаковић Дубравка, проф. разредне наставе – III/6 – ИО Трбушани

Стручно веће IV разреда

 • Павловић Рајко, проф. разредне наставе – IV/1
 • Станојевић Даница, проф. разредне наставе – IV/2
 • Дамњановић Светлана, проф. разредне наставе – IV/3
 • Шутић Дара, проф. разредне наставе – IV/4– ИО Љубић
 • Ћировић Тања, проф. разредне наставе – IV/5 – ИО Трбушани

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик

 • Миладиновић Ана, проф. српског језика
 • Николић Гордана, проф. српског језика
 • Турунташ Наташа, проф. српског језика
 • Милићевић Крупеж Софија, проф. српског језика
 • Димовски Невена, проф. српског језика

Енглески језик

 • Јовановић Љубина, проф. енглеског језика
 • Белошевић Невенка, проф. енглеског језика
 • Терзић Катарина, проф. енглеског језика
 • Јанковић Катарина, проф. енглеског језика
 • Бојовић Милена, проф. енглеског језика

Италијански језик

 • Макевић Јелена, проф. италијанског језика

Немачки језик

 • Ковачевић Надица, проф. немачког језика
 • Марковић Милица, проф. немачког језика

Ликовна култура

 • Павловић Зоран, наст. ликовне културе
 • Тешић Предраг, проф. ликовне културе

Музичка култура

 • Дашић Марица, наст. музичке културе
 • Зарић Анђела, проф. музичке културе

Историја

 • Драгана Павловић, проф. историје
 • Лишанчић Милан, проф. историје

Географија

 • Стојановић Данијела, проф. географије
 • Чутовић Катарина, проф. географије

Математика

 • Тошовић Снежана, проф. математике
 • Ћирић Гордана, проф. математике
 • Ивановић Јелена, проф. математике
 • Милекић Бранка, проф. технике и информатике
 • Нектаријевић Вујовић Сања, проф. математике

Биологија

 • Рубаковић Биљана, проф. биологије
 • Михаиловић Биљана, проф. биологије

Физика

 • Ћирић Момчило, проф. физике
 • Киковић Катарина, проф. физике

Историја

 • Драгана Павловић, проф. историје
 • Лишанчић Милан, проф. историје

Хемија

 • Лукић Слађана, проф. хемије

Техника и технологија и Информатика и рачунарство

 • Дромњаковић Слађана, проф. технике и информатике
 • Терзић Борислав, проф. технике и информатике
 • Аџић Владимир, проф. технике и информатике
 • Новаковић Предраг, проф. технике и информатике
 • Максимовић Мирко, проф. технике и информатике
 • Максимовић Милица, проф. технике и информатике

Физичко и здравствено васпитање

 • Фејза Мајк, проф. физичког васпитања
 • Пешов Весна, проф. физичког васпитања
 • Јовановић Неда, наст. физичког васпитања

Верска настава

 • Симеуновић Душко, вероучитељ
 • Стевановић Никола, вероучитељ
 • Милошевић Марко, вероучитељ

Грађанско васпитање

 • Сретеновић Рестаино Јелена, проф. италијанског језика

АДМИНИСТРАЦИЈА

 • Костић Милица, секретар
 • Дакић Марија, шеф рачуноводства
 • Даниловић Дубравка, благајник
 • Тел: 032/350-185

Е-mail: racunovodstvo@tanaskorajic.edu.rs

             sekretar@tanaskorajic.edu.rs

             administracija@tanaskorajic.edu.rs

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 • Ћировић Радивоје, домар
 • Ћосић Бобан, домар
 • Спасеновски Јелена, сервирка
 • Крстовић Милина, сервирка
 • Станојевић Мирјана, чистачица
 • Стојановић Гордана, чистачица
 • Обрадовић Вера, чистачица
 • Бошњаковић Сибинка, чистачица
 • Затежић Славица, чистачица
 • Лубинић Слађана, чистачица
 • Ракићевић Радојка, чистачица
 • Пропадовић Мила, чистачица
 • Кошарац Ивана, чистачица
 • Миловановић Љиљана, чистачица
 • Лазовић Дејан, чистачица

БИБЛИОТЕКА

 • Дујовић Драган, проф. српског језика
 • Сретеновић Рестаино Јелена, проф. италијанског језика

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 • Павловић Снежана, проф. разредне наставе
 • Ћировић Јелица, проф. разредне наставе