Oбразовнa игрa „Математичка ревија“

Почетком октобра месеца наставница информатике Бранка Милекић је са својим колегиницама Данка Вуковић и Снежана Тошовић из ОШ „Танаско Рајић“представила једну методу рада са даровитим ученицима на шестој међународној научно-стручној конференцији ,,Методе и програми рада са даровитима“. Рад се односио на образовну игру „Математичка ревија“ коју наставница математике Снежана Тошовић годинама практикује кроз редовну наставу ученика 8. разреда. То је метода која истиче професионалну оријентацију кроз разне облике даровитости. Од прошле године, припреми реализације таквог вида наставе, прикључиле су се и друге две поменуте колегинице у сарадњи са психологом школе Марином Павловић.

Организатори конференције су Менса Србије, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Национални центар за таленте и Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад.  Претходних година теме конференција су се односиле на дефинисање даровитости, препознавање и развој даровитих, као и улоге и значаја подстицајне средине и друштвених система за напредовање даровитих. Ове године акценат је био на конкретним методама, програмима и поступцима који су подстицајни за развој даровитости и креативности у различитим подручјима и за потребе различитих генерација.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *